دسته بندی: دستگاه دوار

دسته بندی: دستگاه دوار

آی کاران ابداع – از موارد دستگاه نانوایی میتوان به دستگاه دوار اشاره کرد که پخت نان در این دستگاه به صورت گردشی و دوار میباشد.

keyboard_arrow_up