دسته بندی: دستگاه سنگک سنتی

دسته بندی: دستگاه سنگک سنتی

دستگاه سنگک سنتی به لحاظ ظاهر شیک و زیبا و همچنین در این دستگاه نانوایی به لحاظ استفاده از نوار چدنی و گنبد چدنی باعث پخت یکنواخت نان بوده و همچنین این عامل باعث شده تا دستگاه مربوطه کیفیت نان سنتی را حفظ کند و همچنین به خاطر استفاده از قطعات چدنی مصرف انرژی سوخت فوق العاده پایین آمده و این دستگاه قابلیت حرارت مستقیم دارد.

keyboard_arrow_up