دسته بندی: دستگاه نان سنگک

دسته بندی: دستگاه نان سنگک

دستگاه نان سنگک شرکت آی کاران ابداع هم به صورت تونلی میباشد که با مخزن خمیر ماردونی خمیر را به صورت ریزشی و اتوماتیک بر روی دستگاه میریزد و هم به صورت دوار میباشد که همان مدل سنتی بوده و هر دو دستگاه از لحاظ مهندس و طراحی واقعا کارآمد میباشد به قیمت مشتری پسند.

keyboard_arrow_up